Άδεια Διδασκαλίας (περιφέρεια)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια Διδασκαλίας (περιφέρεια)
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση άδειας για Διδασκαλία σε Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Σχετική Νομοθεσία

Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν.1256/1982, και οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου ενδέκατου του Ν.1305/1982

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφό και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Αίτηση του υπαλλήλου Ν. 1256/1982

Ν. 1305/1982

Υπάλληλος 1 ΗΜΕΡΑ
2 Πρωτοκόλληση αίτησης από το Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλος Γραμματείας 1 ΗΜΕΡΑ
3 Έκδοση απόφασης για άδεια διδασκαλίας σε Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπάλληλος 1 ΗΜΕΡΑ
4 Υπογραφή της Απόφασης από τον Δ/ντή 1 ΗΜΕΡΑ
5 Κοινοποίηση Απόφασης στη Δ/νση που υπηρετεί και στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο Υπάλληλος Γραμματείας 1 ΗΜΕΡΑ

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.