Άδεια Ιδρυσης και Λειτουργίας Εγκατάστασης Εκτροφής και Αναπαραγωγής Ζώων Συντροφιάς

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια Ιδρυσης και Λειτουργίας Εγκατάστασης Εκτροφής και Αναπαραγωγής Ζώων Συντροφιάς
Από ποιους παρέχεται Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Δ.Μ.
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4039/2012 FEK A 15
Κόστος σε ευρώ 15 euro

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Δ.Μ.

Σχετική Νομοθεσία

 1. ΝΟΜΟΣ 4039/ 2012 ΦΕΚ Ά 15 Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό [1]
 2. ΝΟΜΟΣ 604/1977΄  Α΄, ( ΦΕΚ 163),  «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων» [2]
 3. Π.Δ 463/1978 (Α΄ 96) «Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων, καθορισμού υποχρεώσεων Κτηνιάτρων και τηρουμένων βιβλίων». [3]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ηλεκτρονικό: e-prorocol

Έντυπο που χρησιμοποιείται

ΑΙΤΗΣΗ α [4]

ΑΙΤΗΣΗ β [5]

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

 • Υ.Α. αριθ.323918 /22-5-1978 ΦΕΚ Β΄491 " περί του υψους του απαιτουμένου παραβόλου για την χορήγηση αδειας Ιδρυσης κτηνιατρικών κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων" [6]
 • Eφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου ( e-paravolo)

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
Α. Για την αδεια Ιδρυσης εγκαταστάσεων εκτροφής και αναπαραγωγής ζώων συντροφιάς απαιτούνται:
1 Τεχνική μελέτη της κτιριακής συγκρότησης της υπό Ιδρυση μονάδας Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Χρηματικό παράβολο του Δημοσίου
Β. Για την αδεια λειτουργίας εγκαταστάσεων εκτροφής και αναπαραγωγής ζώων συντροφιάς απαιτούνται:
1 Υπεύθυνη δήλωση του κτηνιάτρου ,που θα αναλάβει ως επιστημονικός υπεύθυνος , ο οποίος θα υποβάλλει και την αδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Τοπογραφικό διάγραμμα με κάτοψη των εγκαταστάσεων και του οικοπέδου σε κλίμακα1:100
3 Περιγραφική εκθεση του εξοπλισμού της εγκατάστασης
4 Δήλωση η οποία θα πρέπει να προσδιορίζει:
 • τα είδη ζώων που περιλαμβάνονται η θα περιληφθούν
 • το υπεύθυνο ατομο και οι γνώσεις του
 • περιγραφή των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται η θα χρησιμοποιηθού,
Παρατηρήσεις:
 1. ενδιαφερόμενος υποδεικνύει με την αίτησή του, τον κτηνίατρο που θα αναλάβει επιστημονικά υπεύθυνος
 2. Για την έκδοση άδειας λειτουργίας , ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει απαραίτητ
  • Την αδεια Ιδρυσης που εχει εκδοθει απο την Περιφερειάρχη
  • πέντε (5) αριθμημένα  βιβλία για θεώρηση:
   • Βιβλίο επιθεωρήσεων
   • Βιβλίο απολυμάνσεων
   • Βιβλίο εμβολιασμών
   • Βιβλίο μεταδοτικών νοσημάτων
   • Βιβλίο εισερχομένων- νοσηλευόμενων ζώων
 3. Υπεύθυνη δήλωση του κτηνιάτρου που αναλαμβάνει επιστημονικά υπεύθυνος

Δηλώνω ότι: «είμαι κτηνίατρος κ.λ.π……………………………………………………………………..

Και αναλαμβάνω την υγειονομική επίβλεψη και εποπτεία της εγκατάστασης εκτροφής και αναπαραγωγής ζώων συντροφιάς του υπεύθυνου εγκατάστασης……………………………………………………………..

και προσκομίζω και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος».

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών Εως 50 ημέρες απο την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραιτήτων δικαιολογητικών στη Αρμόδια υπηρεσία για την εκδοση της τελικής πράξης
2 Εξέταση της αίτησης και των δικαιολογητικών Τμηματάρχης ΚΑΦΕ
3 Αυτοψία στην εγκατάσταση απο ελεγκτές Εκθεση επιθεωρητών
4 Εκδοση αδειας Ιδρυσης Περιφερειάρχης
5 Προσκόμιση λοιπών δικαιογητικών
6 Εκδοση αδειας λειτουργίας Περιφερειάρχης

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

 • Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας  & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας και
 • .Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.