Άδεια Λειτουργίας Χαμηλής Όχλησης Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια Λειτουργίας Χαμηλής Όχλησης Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011)
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4262, Νόμος 3982, Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β/2012), άρθρο 3 ΚΑΙ 4
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 24
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αφορά στην απαραίτητη άδεια για τη λειτουργία επιχειρήσεων χαμηλής όχλησης (Υ.Α. ...............)

Δικαιολογητικά

Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ) Κατάθεση από τον Αιτούντα (ΓΕΜΗ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ)
3 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΠΟΣΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΟΤΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΙΝΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΑ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Ή ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΠΔ Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Παράβολο Κατάθεση από τον Αιτούντα
ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ)
8 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ Φ. 15/οικ. 1589/104 (ΦΕΚ 90Β΄/2006) Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Κατάθεση από τον Αιτούντα
10 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Κατάθεση από τον Αιτούντα
11 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Κατάθεση από τον Αιτούντα
12 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Κατάθεση από τον Αιτούντα
13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ Κατάθεση από τον Αιτούντα
14 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ Κατάθεση από τον Αιτούντα
15 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΙΣΧΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ Κατάθεση από τον Αιτούντα
16 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΕΑΝ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΧΕΙ ΕΙΣΟΔΟ Η΄ΕΞΟΔΟ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ Κατάθεση από τον Αιτούντα
17 ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης λειτουργίας και δικαιολογητικών από ενδιαφερόμενο Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β/2012), Αρμόδιος υπάλληλος 1 εργάσιμη ημέρα
2 Πρωτοκόλληση Διοικητική πρακτική Υπάλληλος γραμματείας 1 ημέρα
3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ/ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ Διοικητική πρακτική Υπάλληλος γραμματείας 1 ημέρα
4 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ Η΄ΔΑΟΚ) Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β/2012), Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
5 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ν. 3982 Διοικητική πρακτική Προϊστάμενος τμήματος 1 ημέρα
6 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ν. 3982 Διοικητική πρακτική Διευθυντής 1 ημέρα
7 Πρωτοκόλληση Διοικητική πρακτική Υπάλληλος 1 ημέρα
8 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β/2012), Υπάλληλος Γραμματείας 1 ημέρα
9 ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 ημέρα
10 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Διοικητική πρακτική Υπάλληλος γραμματείας 1 ημέρα
11 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΣΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ Διοικητική πρακτική Υπάλληλος γραμματείας 1 ημέρα
12 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β/2012), Αρμόδιος υπάλληλος 10 ημέρες
13 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β/2012), Διευθυντής 1 ημέρα
14 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β/2012), άρθρο 1 και 2 Υπάλληλος γραμματείας 1 ημέρα
15 ΑΥΤΟΨΙΑ- ΕΛΕΓΧΟΣ Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β/2012) Αρμόδιοι Υπάλληλοι 1 ημέρα

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (ΟΠΣΝΑ)

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (ΟΠΣΝΑ)

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

  • ΥΓΕΙΑΣ, ΔΑΟΚ, ΓΧΚ

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Έντυπο της Διεύθυνσης

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία

  • Nόμος 4262
  • Νόμος 3982
  • Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β/2012), άρθρο 3 ΚΑΙ 4
  • ΚΥΑ οικ. 14684/914/φ15/2012 (ΦΕΚ 3533Β/2012)