Άδεια Τέλεσης Αγώνων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια Τέλεσης Αγώνων
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Αθλητικούς συλλόγους
Νομοθετικό πλαίσιο Ν.46596/22-11-2004 (ΦΕΚ Α' 1793/06-12-2004)
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
2 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (εκδίδεται απο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
3 ΕΓΚΡΙΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
4 ΕΓΚΡΙΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
5 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ (ΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ - ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟΣ -
2 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΠΡΟΤΟΚΟΛΛΟ - - - e-protocol -
3 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) - ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - - 4-5 ΗΜΕΡΕΣ
4 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ - - - - 1 ΗΜΕΡΑ
5 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ - - - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ -
6 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - - - - -

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

e-protocol

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Σχετικά Έγγραφα

  • Άδεια Αθλητικής Εγκατάστασης (εκδίδεται από την Αποκεντρωμένη)
  • Έγκριση - Βεβαίωση αγώνων από Αναγνωρισμένη Αθλητική Ομοσπονδία
  • Έγκριση - Βεβαίωση αγώνων από τη Διοργανώτρια αρχή
  • Παραχώρηση χρήσης Αθλητική εγκατάστασης
  • Αναλυτικό πρόγραμμα αγώνων (μέρες & ώρες διεξαγωγής αγώνων)

Σχετική Νομοθεσία Ν.46596/22-11-2004 (ΦΕΚ Α' 1793/06-12-2004)