Άδεια άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγων/Διατροφολόγων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγων/Διατροφολόγων
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Π.Δ. 133/2014 (ΦΕΚ 213 τ.Α΄)
Κόστος σε ευρώ 38

Περιγραφή Υπηρεσίας

  • Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Π.Δ.Μ.(έδρα)
  • Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.Φλώρινας

Σχετική Νομοθεσία

  • Π.Δ.133 (ΦΕΚ. 213/τΑ΄/01-10-2014)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφό

Ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες
  • Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος.
2 Δύο (2) ίδιες μικρές πρόσφατες φωτογραφίες. Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Αντίγραφο πτυχίου του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας- Διατροφής του Χαροκοπείου

Πανεπιστημίου ή του Τμήματος Διατροφής- Διαιτολογίας του  ΑΤ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (πρώην Τμήμα Διατροφής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) ή του τμήματος Διατροφής- Διαιτολογίας του ΑΤΕΙ Κρήτης (παράρτημα Σητείας) ή του τμήματος Διατροφής- Διαιτολογίας του ΑΤΕΙ Λάρισας (παράρτημα Καρδίτσας) ή αντίγραφο Πτυχίου εξωτερικού με επίσημη μετάφραση καθώς και  πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης (ΙΤΕ ή ΔΟΑΤΑΠ) ή απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων (ΣΑΕΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010 (Οδηγία 2005/36/ΕΚ).

Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Ευκρινής φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.  Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Για τους ομογενείς που δεν είναι γραμμένοι στα μητρώα Δήμου απαιτείται Ειδικό Δελτίο Ταυτότητος Ομογενούς (ευκρινής φωτοτυπία). Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Για τους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται άδεια διαμονής, η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Για τους λοιπούς ομογενείς από Κύπρο και Τουρκία απαιτείται Δελτίο Ταυτότητας σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.1975/1991 και την παρ.2 του άρθρου 36 του ν. 4310/1992. Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Για αλλοδαπούς εκτός κρατών Ε.Ε. απαιτούνται

α) Φωτοτυπία διαβατηρίου

      β) Άδεια διαμονής σε ισχύ.

Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου ή

 υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης 

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση(1.Από Εισαγγελία Πρωτοδικών

-Τμήμα Ποινικού Μητρώου

2.Υπουργείο Δικαιοσύνης

-Τμήμα Ποινικού Μητρώου)

10 Παράβολο Δημοσίου 8€  Κατάθεση από τον Αιτούντα
11 Παράβολο Χαρτοσήμου 30€ Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1 εργάσιμη ημέρα
2 ΕΝΔΕΛΕΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 3- 4 ημέρες
3 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 1 ημέρα
4 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2-4 ημέρες
5 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2 ημέρες

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.