Άδεια άσκησης επαγγέλματος εργοθεραπευτών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια άσκησης επαγγέλματος εργοθεραπευτών
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 9
Κόστος σε ευρώ 30

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Αντίγραφο Πτυχίου, Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΓΟΔΙΚΟΣ Ή ΦΥΓΟΠΟΙΝΟΣ KAI ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Ή ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
4 Δύο φωτογραφίες Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 30 ΕΥΡΩ Κατάθεση απο τον Αιτούντα
6 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ, ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΟΚ. Κατάθεση απο τον Αιτούντα
7 Φωτοτυπία ταυτότητας Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Φάκελος Κατάθεση απο τον Αιτούντα

Δικαιολογητικά

Α/Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπεραίωσης/ Χειρωνακτικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Αρμόδιος υπάλληλος Κοινοποίηση εγγράφου 1 εργάσιμη ημέρα
2 ΕΝΔΕΛΕΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Αρμόδιος υπάλληλος Διευθυντής 3- 4 ημέρες
3 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Αρμόδιος υπάλληλος Διευθυντής 1 ημέρα
4 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Διευθυντής Διευθυντής 2 ημέρες
5 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

  • e-protocol

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

  • e-protocol

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • ΕΝΤΥΠΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία

  • ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ Π.Δ./ΤΟΣ 83/89/ ΦΕΚ 37 Τ.Α ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ