Άδειες-Βεβαιώσεις Καταλληλότητας Οχήματος Μεταφοράς Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (Επαγγελματίες, Επιχειρήσεις)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδειες-Βεβαιώσεις Καταλληλότητας Οχήματος Μεταφοράς Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (Επαγγελματίες, Επιχειρήσεις)
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Επαγγελματίες, Επιχειρήσεις
Νομοθετικό πλαίσιο ΚΑΝ. 1-2005 ΕΚ
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 3 ημέρες
Κόστος σε ευρώ 0

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση πολίτη ή επιχείρησης Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Πρωτόκολλο επιθεώρησης Επιθεώρηση από Κτηνίατρο/ Επιθεωρητή
3 Φωτοτυπία Άδειας κυκλοφορίας οχήματος Έλεγχος εντύπου

Διαδικασίες

Α/Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Συμπλήρωση αίτησης (υπογραφή) ΚΑΝ. 1/2005 ΕΚ Αρμόδιος υπάλληλος (Έλεγχος και υπογραφή) 1 ημέρα
2 Επιθεώρηση οχήματος (υπογραφή) ΚΑΝ. 1/2005 Αρμόδιος υπάλληλος (Έλεγχος και υπογραφή) 1 ημέρα
3 Έκδοση άδειας καταλληλότητας οχήματος (υπογραφή) ΚΑΝ. 1/2005 Διευθυντής ΔΑΟΚ (Έλεγχος και υπογραφή) 1 ημέρα

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Χειρωνακτικώς με υπόδειγμα από το ΥΠΠΑΤ

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία