Άσκηση ελέγχου για την τήρηση των όρων υγιεινής κατάστασης, ποιότητας και τεχνολογίας του κρέατος στα σφαγεία

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Άσκηση ελέγχου για την τήρηση των όρων υγιεινής κατάστασης, ποιότητας και τεχνολογίας του κρέατος στα σφαγεία (Ποιοτική κατάταξη των σφαγίων των ζώων- ταξινόμηση-εφαρμογή του κανονισμού των σφαγείων ) και την εν γένει εποπτεία μεταφοράς, συντήρησης και διάθεσης κρεάτων.