Έγγραφα απολογισμού ισολογισμού και η θεώρηση όλων των βιβλίων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Τα έγγραφα απολογισμού ισολογισμού και η θεώρηση όλων των βιβλίων που αφορούν τον απολογισμό στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, όπως απολογισμό εσόδων - εξόδων, ισολογισμό εσόδων –εξόδων, ημερολόγιο ενταλμάτων, βιβλίο επιταγών, ημερολόγιο γραμματίων είσπραξης