Έγκριση, έλεγχος και παραλαβή έργων και εργασιών περιφ. επιπέδου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση