Έγκριση Θέσης σε Κυκλοφορία Κρατικού Οχήματος

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έγκριση Θέσης σε Κυκλοφορία Κρατικού Οχήματος
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία κρατικού οχήματος το οποίο παραχωρήθηκε από τον πρώην Ο.Δ.Δ.Υ.

Σχετική Νομοθεσία

  1. Την αριθμ. 6400/2060/1984 (ΦΕΚ387΄Β ) απόφαση του υπουργού προεδρίας της Κυβέρνησης ‘’ Διαδικασία Αγοράς, διάθεσης θέσης, άρσης κυκλοφορίας κ.λ.π. αυτοκινήτων των υπηρεσιών του άρθρου 1 του Ν.Δ/τος 2396/1953 και δικύκλων.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Έγγραφο αίτημα της ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας. Το αίτημα υποβάλλεται είτε με ταχυδρομείο είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε με τηλεομοιοτυπία.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Απόφαση παραχώρησης από το Υπουργείο Εσωτερικών
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.