Έγκριση Μετακίνησης εκτός έδρας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έγκριση Μετακίνησης εκτός έδρας
Από ποιους παρέχεται Αρμόδιο οικονομικό τμήμα κάθε φορέα
Σε ποιους παρέχεται Μετακινούμενους εντός και εκτός επικράτειας
Νομοθετικό πλαίσιο Ν. 4336/2015
Κόστος σε ευρώ Δωρεάν
Αρμόδια αρχή Διοίκηση κάθε φορέα

Περιγραφή Υπηρεσίας

Η οικονομική υπηρεσία κάθε φορέα είναι αρμόδια για τον έλεγχο και την εκκαθάριση δαπανών των μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτειας, που γίνεται από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Σχετική Νομοθεσία

Οι σχετικές οδηγίες δίνονται από το Νόμο 4336/2015 "Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης" και αφορούν όλες τις μετακινήσεις προσώπων που πληρώνονται από τον τακτικό προϋπολογισμό κάθε φορέα.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Αυτοπροσώπως στο αρμόδιο οικονομικό τμήμα κάθε φορέα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας
1 Υποβολή ημερολογίου μετακίνησης μαζί με σχετικά παραστατικά στον αρμόδιο οικονομικό υπάλληλο για έλεγχο της εκκαθάρισης
2 Έλεγχος
3 Προώθηση για ενταλματοποίηση και πληρωμή
4 Έκδοση επιταγής Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία εκδίδει επιταγή
5 Παραλαβή επιταγής και ολοκλήρωση πληρωμής