Έγκριση Οικονομικών Αποζημιώσεων και Ενισχύσεων Επιβολής Μέτρων Εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου για Τρομώδη Νόσο

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έγκριση Οικονομικών Αποζημιώσεων και Ενισχύσεων Επιβολής Μέτρων Εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου για Τρομώδη Νόσο
Από ποιους παρέχεται ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Σε ποιους παρέχεται ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ
Νομοθετικό πλαίσιο ΚΥΑ αριθμ΄2725/81140/ΦΕΚ τ΄Β 1560/24-7-2015 "Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, για το έτος 2015.
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αποζημίωση των παραγωγών οι οποίοι θανάτωσαν τα ζώα τους λόγω του οτι προσβλήθηκαν απο την τρομώδη νόσο

Σχετική Νομοθεσία

Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, για το έτος 2015.[1]

Τρόπος διεκπεραίωσης

E-protocol

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • ΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΜΩΔΗ ΝΟΣΟ [2]
  • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ (ΣΦΑΓΗ, ΘΑΝΑΤΩΣΗ,ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ) [3]

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Δεν απαιτείται

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Απόφαση επιβολής των μέτρων θανάτωσης/σφαγής. Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Επικαιροποιημένο αντίγραφο του μητρώου εκτροφής (αναλυτικά στοιχεία του ζωικού κεφαλαίου την ημέρα της θανάτωσης). Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Συνοδευτικά  εγγραφα λήψης και αποστολής δειγμάτων και απαντητικά έγγραφα των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Ημερολόγια / πρακτικά των κτηνιατρικών επισκέψεων τις τελευταίες 5 εβδομάδες πριν τη θανάτωση /σφαγή. Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Έκθεση επιδημιολογικής έρευνας για τον εντοπισμό και προέλευση της νόσου, επαφές με άλλα ζώα κ.α Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Πιστοποιητικά / Άδειες διακίνησης που χορηγήθηκαν τους τελευταίους 6 μήνες πριν τη θανάτωση σφαγή . Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Μητρώο φαρμακευτικής αγωγής Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Αντίγραφα τιμολογίων  αγοράς κτηνιατρικών  φαρμάκων εμβολίων Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 Αντίγραφα τιμολογίων αγοράς / πώλησης ζώων τους 3 τελευταίους μήνες θανάτωση / σφαγή . Κατάθεση από τον Αιτούντα
10 Πρακτικά εκτίμησης ζώων – και των αποζημιωμένων προϊόντων. Κατάθεση από τον Αιτούντα
11 Έγγραφα μεταφοράς των ζώων/προϊόντων , τα οποία κατά παρέκκλιση επιτρέπεται να μεταφερθούν (π.χ υγειονομικά πιστοποιητικά για αρνιά μικρότερα των 3 μηνών . Κατάθεση από τον Αιτούντα
12 Συγκεντρωτικά στοιχεία γαλακτοπαραγωγής.(Τιμολόγια από γαλακτοβιομηχανία) Κατάθεση από τον Αιτούντα
13 Κατάλογος ζύγισης των ζώων στο σφαγείο - ΖΥΓΟΛΟΓΙΟ Κατάθεση από τον Αιτούντα
14 Επίσημα πιστοποιητικά καταστροφής των ζώων. Κατάθεση από τον Αιτούντα
15 Κατάσταση πληρωμής και δικαιολογητικά πληρωμής (το τμήμα) Κατάθεση από τον Αιτούντα
16 Αίτηση του δικαιούχου Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Τα αιτήματα υποβάλλονται στις ΔΑΟΚ με τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 258455/6673/12−05−2004 απόφαση, όπως ισχύει κάθε φορά.
2 Το αίτημα πληρωμής που υποβάλλουν οι αρμόδιες κατά Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές στην Διεύθυνση Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής θα πρέπει επιπροσθέτως να συνοδεύεται από:

2.1 Αντίγραφα των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 258455/6673/12−05−2004 απόφαση,

2.2 Ηλεκτρονικές καταστάσεις πληρωμής δικαιούχων ανά Περιφερειακή Ενότητα οι οποίες περιλαμβάνουν όνομα και επώνυμο δικαιούχου, ΑΦΜ, ΓΒΑΝ, το καθαρό

ποσό αποζημίωσης, αριθμό φακέλου και ενδεχομένως οποιοδήποτε άλλο στοιχείο διασταύρωσης της πληρωμής κρίνει η κάθε ΔΑΟΚ απαραίτητο.

3 Οι πληρωμές θα γίνονται με πίστωση του προσωπικού λογαριασμού των δικαιούχων
4 Ως δικαιολογητικά για την απόδοση του ΧΕΠ ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Ονομαστική κατάσταση πληρωμής των δικαιούχων βεβαιωμένη από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπάλληλο και θεωρημένη από τον Προϊστάμενό του,

β) Ονομαστική κατάσταση εκτελεσθείσας πληρωμής των δικαιούχων επικυρωμένη από τον ανάδοχο της πληρωμής.

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

  • ΔΑΟΚ .

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

  • Τράπεζα Πειραιώς

Επικοινωνία

  • Γακίδης Ζώης - Τηλέφωνο: 2461049989 / Fax:2461049987/E-mail: z.gakidis@pdm.gov.gr