Έγκριση Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έγκριση Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας
Από ποιους παρέχεται Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ΥΠΠΕΘ
Σε ποιους παρέχεται

1. Εκπαιδευτικοί Σχολικών Μονάδων

2. Υπεύθυνοι ΣΕΠ των ΚΕΣΥΠ
Νομοθετικό πλαίσιο

1. Εγκύκλιος Σχολικών Δραστηριοτήτων, αρ. πρωτ. 170596/ΓΔ4/13-10-2016

2. Υ.Α. ΥΠΠΕΘ, αρ. πρωτ. 5088/Γ2/01-10-2001, ΦΕΚ 1341/16-10-2001, τχ.Β΄
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 0
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας, ώστε να βοηθηθούν οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν τις κλίσεις τους, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να διαχειρίζονται θέματα προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης

Σχετική Νομοθεσία

1. Υ.Α. ΥΠΠΕΘ, αρ. πρωτ. 5088/Γ2/01-10-2001, ΦΕΚ 1341/τχ.Β΄/16-10-2001 (βλ. Σχετικά Έγγραφα)

2. Εγκύκλιος Σχολικών Δραστηριοτήτων 2016-2017, αρ. πρωτ. 170596/ΓΔ4/13-10-2016, ΥΠΠΕΘ (βλ. Σχετικά Έγγραφα)

Τρόπος διεκπεραίωσης

  1. Ενημέρωση του ΚΕΣΥΠ, στο οποίο υπάγεται η Σχολική Μονάδα.
  2. Υποβολή του Σχεδίου Προγράμματος(βλ. Έντυπο που χρησιμοποιείται) στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η Σχολική Μονάδα υπηρέτησης των εκπαιδευτικών.
  3. Έγκριση από ΑΤΕΠ/ΥΠΠΕΘ.
  4. Ενημέρωση: Α) η Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι/ες υπέβαλαν το αίτημα. Β) Η αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης ενημερώνει το ΚΕΣΥΠ, το οποίο τηρεί και αρχείο των Προγραμμάτων.
  5. Τρόποι Παρουσίασης των εγκεκριμένων Προγραμμάτων: Α) Αυτόνομα, στο πλαίσιο γενικότερων δραστηριοτήτων της Σχολικής Μονάδας ή Β) Συμπερίληψη στις "Ημέρες Σταδιοδρομίας", σύμφωνα με την Υ.Α. 5088/Γ2/01-10-2001, ΦΕΚ 1341/16-10-2001, τχ.Β΄ (Βλ. Σχετικά Έγγραφα) και στο διήμερο παρουσίασης-προβολής των Προγραμμάτων της Σχολικής Μονάδας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος( βλ. στα Σχετικά Έγγραφα την Εγκύκλιο 170596/ΓΔ4/13-10-2016, Παράρτημα 1)

Σχετικά Έγγραφα

[1] Υ.Α. ΥΠΠΕΘ, Ημέρες Σταδιοδρομίας, αρ. πρωτ. 5088/Γ2/01-10-2001 (ΦΕΚ1341/τχ.Β΄/16-10-2001)

[2] Εγκύκλιος Σχολικών Δραστηριοτήτων 2016-2017, αρ. πρωτ. 170596/ΓΔ4/13-10-2016, ΥΠΠΕΘ