Έγκριση αιτημάτων παράλληλης στήριξης

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έγκριση αιτημάτων παράλληλης στήριξης
Από ποιους παρέχεται ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΥΠΠΕΘ
Σε ποιους παρέχεται ΜΑΘΗΤΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Νομοθετικό πλαίσιο

ΦΕΚ 199/τΑ' /02-10-2008

ΦΕΚ 193/τΑ'/17-09-2013
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 0
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αφορά την έγκριση αιτημάτων παράλληλης στήριξης για τα νήπια των Νηπιαγωγείων, τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνασίων, των Λυκείων και των ΕΠΑΛ της Γενικής Εκπαίδευσης με σκοπό την κατάλληλη ατομική υποστήριξη στην παρακολούθηση του αναλυτικού εκπαιδευτικού προγράμματος της τάξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες βάσει της γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ.

Σχετική Νομοθεσία

1. Άρθρα 4 , 6, 16 παρ. 2 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ Α΄/2-10-2008)

2. Άρθρο 28 παρ. 18 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τΑ΄/17-9-2013)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Υποβολή αίτησης του γονέα ή κηδεμόνα στη Διεύθυνση της αντίστοιχης σχολικής μονάδας.

Διαβίβαση της αίτησης του γονέα- κηδεμόνα και των δικαιολογητικών στο οικείο ΚΕΔΔΥ

Διαβίβαση από το οικείο ΚΕΔΔΥ των δικαιολογητικών και επιπλέον του πίνακα εισήγησης στη οικεία Δ/νση Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Διαβίβαση με αρ. πρωτ από την οικεία Δ/νση Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης των παραπάνω δικαιολογητικών στη Δ/νση Ειδικής Αγωγής

Έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών και σύνταξη Απόφασης έγκρισης.

Υπογραφή Απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα ΥΠΠΕΘ

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση του

γονέα ή κηδεμόνα στη Διεύθυνση της αντίστοιχης σχολικής μονάδας, προσκομίζοντας την γνωμάτευση του οικείου ΚΕΔΔΥ.

2 Βεβαίωση

φοίτησης του μαθητή/μαθήτριας από τη σχολική μονάδα.

3 'Παιδαγωγική έκθεση' του σχολείου

για τον μαθητή /τρια είτε υλοποιήθηκε η παράλληλη στήριξη είτε όχι.

4 Εισήγηση

του οικείου ΚΕΔΔΥ για τους μαθητές /τριες που είχαν έγκριση για παράλληλη στήριξη τα προηγούμενα χρόνια.

5 Γνωμάτευση

του οικείου ΚΕΔΔΥ για τους μαθητές /τριες που οι γονείς τους αιτούνται για πρώτη φορά για παράλληλη στήριξη.

6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1