Έγκριση λειτουργίας ομίλων στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έγκριση λειτουργίας ομίλων στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία
Από ποιους παρέχεται Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ΥΠΠΕΘ Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
Σε ποιους παρέχεται Διευθυντές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
Νομοθετικό πλαίσιο N. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011) όπως έχει τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και ισχύει.
Κόστος σε ευρώ 0
Σημειώσεις Διευκρινίζεται το θέμα, το περιεχόμενο, ο/οι υπεύθυνος/οι καθηγητής/ές, οι μαθησιακοί και παιδαγωγικοί στόχοι των ομίλων.

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αφορά στη διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου να εγκριθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), η λειτουργία των Ομίλων Αριστείας και Δημιουργικότητας που εντάσσονται στο πλαίσιο των καινοτόμων δράσεων στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

Σχετική Νομοθεσία

Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011) όπως έχει τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και ισχύει.

Διαδικασίες

Α Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος
1 Αποστολή αιτήματος από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας συνοδευόμενη από Πράξη του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου του Σχολείου (ΕΠ.Ε.Σ) Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011) όπως έχει τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και ισχύει Δ/ντής Π&ΠΣ
2 Λήψη αιτήματος από την Υπηρεσία Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011) όπως έχει τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και ισχύει Αρμόδιος υπάλληλος
3 Διαβίβαση του αιτήματος στη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011) όπως έχει τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και ισχύει

Αρμόδιος υπάλληλος
4 Εξέταση αιτήματος - Λήψη απόφασης από τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011) όπως έχει τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και ισχύει Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
5 Πρωτοκόλληση απόφασης Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011) όπως έχει τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και ισχύει Αρμόδιος υπάλληλος
6 Αποστολή απόφασης στο Επιστημονικό

Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.) και στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας

Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011) όπως έχει τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και ισχύει Αρμόδιος υπάλληλος

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.