Έκδοση Άδειας Οδήγησης Αγροτικού Μηχανήματος

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έκδοση Άδειας Οδήγησης Αγροτικού Μηχανήματος
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σχετική Νομοθεσία

  • Π.Δ. 333/1977 (ΦΕΚ Α/107/1977 ) " Περί πτυχίων χειριστών και αδειών οδηγήσεων γεωργικών μηχανημάτων" [1]
  • Ν2696/ΦΕΚ57/Α΄/1999 (ΚΟΚ) ,
  • ΥΑ9582/Γ3Γ/1866/2007 ΦΕΚ328/Β΄/2007 ,
  • ν. 3147/Α/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003)

Τρόπος διεκπεραίωσης

τρόπος υποβολής συνήθως χειρόγραφος

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Πιστοποιητικό Ιατρικής

Εξέτασης

2 Δύο πρόσφατες  φωτογραφίες μικρές ταυτότητας έγχρωμες
3 15€- Ηλεκτρονικό παράβολο → www.gsis.gr   → e-παράβολο→

για μη Πιστοποιημένους χρήστες   →χορήγηση παραβόλου → φορέας: Υπουργείο  Αγροτικής Ανάπτυξης / Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός→ έκδοση άδειας οδήγησης)

4 Φωτοτυπία της άδειας Οδήγησης αυτοκινήτου
5 Φωτοτυπία  Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
2 ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
3 διενέργεια εξετάσεων
4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ

και ΜΗΤΡΩΟΥ

5 έκδοση άδειας οδήγησης
6 Υπογραφή προισταμένου
7 Παράδοση άδειας
8 Αρχειοθέτηση

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Μητρώα που τηρούνται

{{DEFAULTSORT:Eκδοση Αδειας Οδηγησης Αγροτικου Μηχανηματος