Έκδοση Απόφασης Μακροχρόνιας Αναρρωτικής Άδειας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έκδοση Απόφασης Μακροχρόνιας Αναρρωτικής Άδειας
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Υπάλληλοι
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 3 μέχρι 15 ημέρες
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Γνωμάτευση Ιατρού Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών Ν.3528/2007 Προϊστάμενος Δ/νσης Ναι 5 λεπτά
2 Χαρακτηρισμός αίτησης Προϊστάμενος Δ/νσης Ναι 5 λεπτά
3 Πρωτοκόλληση αίτησης Υπάλληλος Γραμματείας Ναι Ηλεκτρονικά 10 λεπτά
4 Διοικητικός ελέγχος Αρμόδιος υπάλληλος Τμήματος Ναι 10 λεπτά
5 Έκδοση εγγράφου προς Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή Αρμόδιος υπάλληλος Τμήματος Ηλεκτρονικά/word 10 λεπτά
6 Διαβίβαση εγγράφου και δικαιολογητικών προς Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή Υπάλληλος Γραμματείας Ταχυδρομείο 10 λεπτά
7 Παραλαβή Απόφασης από Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή Προϊστάμενος Δ/νσης Ναι 10 λεπτά
8 Χαρακτηρισμός Απόφασης από Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή Προϊστάμενος Δ/νσης Ναι 5 λεπτά
9 Πρωτοκόλληση της έγκρισης της Απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής Υπάλληλος Γραμματείας Ναι Ηλεκτρονικά 5 λεπτά
10 Έκδοση Απόφασης Αναρρωτικής Άδειας Αρμόδιος υπάλληλος Τμήματος Ηλεκτρονικά / word 15 λεπτά
11 Υπογραφή της Απόφασης από τον Δ/ντή Προϊστάμενος Δ/νσης Ναι 1 ημέρα
12 Αποστολή Απόφασης για υπογραφή στον Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Δ.Μ. Υπάλληλος Γραμματείας Ταχυδρομείο 1-3 ημέρες
13 Παραλαβή Απόφασης από Π.Δ.Μ. Προϊστάμενος Δ/νσης Ναι 10 λετπά
14 Διεκπεραίωση της Απόφασης Υπάλληλος Γραμματείας Ναι Ηλεκτρονικά 30 λεπτά
15 Αρχειοθέτηση της Απόφασης Αρμόδιος υπαλληλος Τμήματος Ναι 10 λεπτά

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία