Έκδοση Απόφασης Προαιρετικής Ασφάλισης Μακροχρόνια Ανέργων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έκδοση Απόφασης Προαιρετικής Ασφάλισης Μακροχρόνια Ανέργων
Από ποιους παρέχεται ΕΦΚΑ Μισθωτών πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Σε ποιους παρέχεται Μακροχρόνια Ανέργους πρ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Νομοθετικό πλαίσιο Ν.2874/2000, Ν.4387/2016
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 30
Κόστος σε ευρώ 0
Αρμόδια αρχή ΕΦΚΑ Μισθωτών

Έκδοση Απόφασης Προαιρετικής Ασφάλισης Μακροχρόνια Ανέργων

Αφορά την προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. Σκοπός των διατάξεων είναι η παροχή δυνατότητας σε μακροχρόνια ανέργους που είναι ασφαλισμένοι στο τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οι οποίοι χρειάζονται μέχρι 5 έτη για να θεμελιώσουν πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα, να συμπληρώσουν την ασφάλισή τους με καταβολή των εισφορών αποκλειστικά από τον κλάδο του Ο.Α.Ε.Δ. με την επωνυμία "ΛΑΕΚ" (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση).

Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις

 • Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ που είναι άνεργοι επί τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες και εξακολουθούν να είναι άνεργοι και να κατέχουν κάρτα ανεργίας που την ανανεώνουν ανά μήνα
 • που έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος οι άντρες ή το 55ο οι ασφαλισμένοι κατά ΚΒΑΕ (Κανονισμός Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων) και το 55ο οι γυναίκες ή το 50ό κατά ΚΒΑΕ.
 • που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3000 ημέρες εργασίας και δεν τους υπολείπονται περισσότερες από 1500 ώστε να συμπληρώσουν τον ελάχιστο αριθμό ημερών ασφάλισης για τη θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος στο τ.ΙΚΑ.
 • που κατά την υποβολή του αιτήματος δεν είναι ανάπηροι κατά την έννοια του άρθ.28 παρ.5 στοιχ.β' του Α.Ν.1846/51, δηλαδή μικρότερη αναπηρία από 67%.

Κλάδοι Ασφάλισης

Η ασφάλιση μπορεί να γίνει είτε στον κλάδο Σύνταξης του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, είτε και στον επικουρικό κλάδο ΕΤΕΑ (όχι αυτοτελώς σε αυτόν τον κλάδο).

Σχετική Νομοθεσία

Ν.2874/2000, Ν.4387/2016, Ν.1846/1951, Εγκ.ΙΚΑ 65/2001

Τρόπος διεκπεραίωσης

 1. Οι ασφαλισμένοι που πληρούν τις προϋποθέσεις λαμβάνουν Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. ότι υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2874/2000 άρθ.10.
 2. Προσέρχονται αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου στο τμήμα Εσόδων τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της κατοικίας τους, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αναλύονται παρακάτω)
 3. Συμπληρώνουν την απαραίτητη αίτηση
 4. Παίρνουν κατάσταση με τις απαραίτητες εξετάσεις στις οποίες πρέπει να προβούν, προκειμένου να πιστοποιηθεί η ανυπαρξία αναπηρίας άνω του 67%.
 5. Διαβιβάζονται υπηρεσιακά τα ένσημά τους για καταμέτρηση στο τμήμα Μητρώου
 6. Εκδίδεται Βεβαίωση ασφάλισης
 7. Προσκομίζονται από τους ασφαλισμένους οι ιατρικές εξετάσεις στο τμ.Εσόδων και διαβιβάζονται υπηρεσιακά στην αρμόδια Α'βάθμια Υγειονομική Επιτροπή
 8. Γνωματεύει η Επιτροπή
 9. Εκδίδεται και κοινοποιείται η απόφαση

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση που παρέχεται στο αρμόδιο υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τόπου κατοικίας.[1]

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Βεβαίωση μακροχρόνια ανέργου από τον ΟΑΕΔ Κατάθεση από Αιτούντα
2 Ασφαλιστικά βιβλιάρια Κατάθεση από Αιτούντα
3 Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 Κατάθεση από αιτούντα
4 Έγγραφο που πιστοποιεί κατοικία Κατάθεση από αιτούντα
5 Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής Προσκομίζεται από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Υποβολή αίτησης Τμ.Πρωτοκόλλου 1 ημέρα
2 Προσκόμιση δικαιολογητικών Τμ.Εσόδων Αυθημερόν με αίτηση
3 Προσκόμιση ιατρικών εξετάσεων Τμ.Εσόδων 20 ημέρες μ.ό. από ασφαλισμένο
4 Παραπομπή στην Υγειονομική Επιτροπή Τμ.Εσόδων Αυθημερόν με παραλαβή εξετάσεων
5 Έκδοση γνωμάτευσης περί μη αναπηρίας μεγαλύτερης του 67% Ν.1846/51 ΑΥΕ 7 ημέρες
6 Έλεγχος προϋποθέσεων Ν.2874/00 άρθ.10, Ν.4387/16 Τμ.Εσόδων
7 Έκδοση απόφασης Εγκ.65/2001 ΙΚΑ Τμ.Εσόδων 5 ημέρες
8 Κοινοποίηση σε αιτούντα Αυθημερόν
9 Κοινοποίηση στον ΟΑΕΔ Αποστέλλεται ταχυδρομικά

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Τμήμα Μητρώου-Ανακεφαλαίωσης όπου ανακεφαλαιώνεται ο χρόνος ασφάλισης του αιτούντα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ΕΟΠΥΥ που εκδίδει Γνωμάτευση περί μη ύπαρξης αναπηρίας, ΟΑΕΔ που εκδίδει Βεβαίωση υπαγωγής στις προϋποθέσεις του ΛΑΕΚ.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.