Έκδοση Βεβαίωσης Ανακοίνωσης Προσφορών στα Εμπορικά Καταστήματα (παρωχημένη)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έκδοση Βεβαίωσης Ανακοίνωσης Προσφορών στα Εμπορικά Καταστήματα (παρωχημένη)
Από ποιους παρέχεται Γραμματεία Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Σε ποιους παρέχεται Εμπορικά Καταστήματα Θεσσαλονίκης
Νομοθετικό πλαίσιο Ν.4177/2013 Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών.
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση Δευτέρα Έως Παρασκευή
Κόστος σε ευρώ Μηδέν
Αρμόδια αρχή Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Περιγραφή Υπηρεσίας

Έκδοση Βεβαίωσης Ανακοίνωσης Προσφορών στα Εμπορικά καταστήματα της Θεσσαλονίκης από τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

Σχετική Νομοθεσία

  • Ν.4177/2013 Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών .

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ηλεκτρονικά.

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Γνωστοποίησης Δήλωσης Προσφορών όπου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του καταστήματος και το χρονικό διάστημα προσφορών (το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 συνεχόμενες ημέρες).                                                                                                                                                                                                       Κατάθεση από τον αιτούντα.
2 'Εντυπο καταγραφής προσφερομένων ειδών ανά κωδικό και είδος. Κατάθεση από τον αιτούντα.
3 Κατάλογος με τα προσφερόμενα είδη σε ψηφιακή μορφή CD εφόσον ξεπερνούν τις (5) σελίδες. Κατάθεση από τον αιτούντα.

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Oι έμποροι προσέρχονται στον Ε.Σ.Θ. (1 ημέρα ΠΡΙΝ την έναρξη προσφορών) προκειμένου να ζητήσουν την χορήγηση Βεβαίωσης Ανακοίνωσης Προσφορών προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.                                                                                                                             Ο χρόνος εξαρτάται από τον μέσο χρόνο αναμονής στην ουρά εξυπηρέτησης.
2 Ο υπάλληλος Ε.Σ.Θ. παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά. Υπάλληλος Ε.Σ.Θ.
3 Αν τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, τότε προβαίνει στην πρωτοκόλληση της αίτησης στο πρωτόκολλο προσφορών (χωριστό από το γενικό πρωτόκολλο του Ε.Σ.Θ.) Υπάλληλος Ε.Σ.Θ.
4 Εκτυπώνει την Βεβαίωση Προσφορών σε τρία αντίγραφα (ένα για τον έμπορο και ένα για το αρχείο του Ε.Σ.Θ.), την σφραγίζει και την παραδίδει στον πολίτη. Υπάλληλος Ε.Σ.Θ.
5 Το μεσημέρι ένας  υπάλληλος του Ε.Σ.Θ.  μεταφέρει με διαβιβαστικό όλες τις προσφορές της ημέρας στην Διεύθυνση Εμπορίου Θεσσαλονίκης. Υπάλληλος Ε.Σ.Θ.

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Διεύθυνση Εμπορίου.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.