Έκδοση Γενικού Πιστοποιητικού ΓΕΜΗ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


Έκδοση Γενικού Πιστοποιητικού ΓΕΜΗ
Από ποιους παρέχεται Υπηρεσίες ΓΕΜΗ
Σε ποιους παρέχεται Εταιρείες
Νομοθετικό πλαίσιο Ν. 3419/2005, ΥΑ υπ’αριθ. Κ2-4946/15-10-2014 (Β’ 2919), Εγκύκλιος 21026/25.2.2015
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 10
Κόστος σε ευρώ 5
Αρμόδια αρχή Επιμελητήριο

Περιγραφή Υπηρεσίας

Κάθε ενδιαφερόμενος, για να λάβει ένα πιστοποιητικό ή αντίγραφο πράξης ή στοιχείου καταχωρισμένου στο ΓΕΜΗ διεκπεραιώνει τη συνολική διαδικασία υποβολής του σχετικού αιτήματος, συμπεριλαμβανομένης και της πληρωμής των σχετικών τελών, μέσω κατάλληλου περιβάλλοντος και με ειδικούς κωδικούς χρήστη και πρόσβασης στο σύστημα του ΓΕΜΗ, που θα εκδίδονται και θα χορηγούνται από τη Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Σημειώνουμε ότι η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη στον οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για κάποιο πιστοποιητικό, ανεξαρτήτως αν ο ίδιος είναι εγγεγραμμένος στο ΓΕΜΗ ή όχι.

   Η διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, αντιγράφων και αποσπασμάτων ολοκληρώνεται από την κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ και το αιτηθέν πιστοποιητικό ή αντίγραφο εκδίδεται ηλεκτρονικά με ψηφιακή υπογραφή. Ο αιτών έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την ταχυδρομική αποστολή του πιστοποιητικού.

Σχετική Νομοθεσία

Ν. 3419/2005, ΥΑ υπ’αριθ. Κ2-4946/15-10-2014 (Β’ 2919), Εγκύκλιος  21026/25.2.2015

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ηλεκτρονικά

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

    • Τέλος χορήγησης πιστοποιητικού ΓΕΜΗ (5 ευρώ). Καταβάλλεται από τον κάθε υπόχρεο είτε µέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, είτε µε ηλεκτρονική κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Κ.Ε.Ε, είτε µέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών όπως οι εν λόγω εναλλακτικές γνωστοποιούνται και είναι διαθέσιμες κάθε φορά στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. Οδηγίες στο www.businessportal.gr. Σημείωση: Το πρώτο πιστοποιητικό κάθε έτους χορηγείται ατελώς.
    • Αίτηση (ηλεκτρονικά)

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 ΑΙΤΗΣΗ ηλεκτρονική μέσω του www.businessportal.gr Κατάθεση από αιτούντα ή οποιονδήποτε τρίτο έχει ειδικό έννομο συμφέρον
2 Τέλος έκδοσης πιστοποιητικού  Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Εγγραφή στο σύστημα διαχείρισης πιστοποιητικών και αντιγράφων Ν. 3419/2005, ΥΑ υπ’αριθ. Κ2-4946/15-10-2014 (Β’ 2919), Εγκύκλιος  21026/25.2.2015 Αυθημερόν
2 Υποβολή αίτησης ενδιαφερομένου Ν. 3419/2005, ΥΑ υπ’αριθ. Κ2-4946/15-10-2014 (Β’ 2919), Εγκύκλιος  21026/25.2.2015 Αυθημερόν
3 Έλεγχος αίτησης και καταβολής τέλους πιστοποιητικού Ν. 3419/2005, ΥΑ υπ’αριθ. Κ2-4946/15-10-2014 (Β’ 2919), Εγκύκλιος  21026/25.2.2015 Αρμόδιος Υπάλληλος ΓΕΜΗ/Μητρώου Επιμελητηρίου Εντός 10 ημερών από την αίτηση
4 Επεξεργασία και σύνταξη πιστοποιητικού Ν. 3419/2005, ΥΑ υπ’αριθ. Κ2-4946/15-10-2014 (Β’ 2919), Εγκύκλιος  21026/25.2.2015 Αρμόδιος Υπάλληλος ΓΕΜΗ/Μητρώου Επιμελητηρίου Εντός 10 ημερών από την αίτηση
5 Αναζήτηση πρόσθετων δικαιολογητικών από άλλη Υπηρεσία (όπου απαιτείται) Ν. 3419/2005, ΥΑ υπ’αριθ. Κ2-4946/15-10-2014 (Β’ 2919), Εγκύκλιος  21026/25.2.2015 Αρμόδιος Υπάλληλος ΓΕΜΗ/Μητρώου Επιμελητηρίου Εντός 10 ημερών από την αίτηση
6 Υπογραφή (ψηφιακή) πιστοποιητικού Ν. 3419/2005, ΥΑ υπ’αριθ. Κ2-4946/15-10-2014 (Β’ 2919), Εγκύκλιος  21026/25.2.2015 Αρμόδιος Υπάλληλος ΓΕΜΗ/Μητρώου Επιμελητηρίου Εντός 10 ημερών από την αίτηση
7 Αποστολή πιστοποιητικού στον αιτούντα Ν. 3419/2005, ΥΑ υπ’αριθ. Κ2-4946/15-10-2014 (Β’ 2919), Εγκύκλιος  21026/25.2.2015 Αρμόδιος Υπάλληλος ΓΕΜΗ/Μητρώου Επιμελητηρίου Εντός 10 ημερών από την αίτηση
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Διεύθυνση για υπογραφή

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Πρωτοδικεία, Περιφέρεια

Μητρώα που τηρούνται

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Ηλεκτρονικά)