Έκδοση Δελτίου Ελεύθερης Χρήσης Οχήματος Προερχόμενο από Τρίτη Χώρα

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έκδοση Δελτίου Ελεύθερης Χρήσης Οχήματος Προερχόμενο από Τρίτη Χώρα
Από ποιους παρέχεται Τελωνεία
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σύμφωνα με την Δ 247/88/ΑΥΟ του ΥΠ.ΟΙΚ. περί διελεύσεως οχημάτων, κάθε Ι.Χ. όχημα που εισέρχεται στο ελληνικό έδαφος από τρίτη χώρα, δικαιούται άδεια παραμονής 180 ημερών εφόσον πληρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις.  Με τη συμπλήρωση του παραπάνω διαστήματος, το όχημα υποχρεούται να παραμείνει στην αλλοδαπή άλλες 180 ημέρες, οπότε αποκτά εκ νέου δικαίωμα εισόδου στη χώρα. Για το όχημα αυτό εκδίδεται Δελτίο Ελεύθερης Χρήσης και καταχωρείται στο ηλεκτρονικό σύστημα της Τελωνειακής Υπηρεσίας.

Σχετική Νομοθεσία

Δ 247/88/ΑΥΟ

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ηλεκτρονικός και σε έντυπη μορφή.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Δελτίο Ελεύθερης Χρήσης (Δ.Ε.Χ.)

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Δεν απαιτείται παράβολο.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Άδεια Κυκλοφορίας Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Διεθνής Ασφάλεια Οχήματος Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Διαβατήριο ή Ταυτότητα Κατόχου Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Έγγραφο Μόνιμης Διαμονής σε Τρίτη Χώρα Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Εξουσιοδότηση για μη Δικαιούχο Άτομο Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Προσκόμιση Δικαιολογητικών Δ247/88/ΑΥΟ Τελωνειακός Υπάλληλος - Ελεγκτής 3'
2 Έλεγχος Προϋποθέσεων από την Τελωνειακή Άρχη Δ247/88/ΑΥΟ Τελωνειακός Υπάλληλος - Ελεγκτής 5'
3 Ηλεκτρονική Καταχώρηση Στοιχείων του Οχήματος και του Κατόχου Δ247/88/ΑΥΟ Τελωνειακός Υπάλληλος - Ελεγκτής 3'
4 Έκδοση Άδειας Προσωρινής Εισαγωγής Οχήματος Δ247/88/ΑΥΟ Τελωνειακός Υπάλληλος - Ελεγκτής 5'

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

  • Συνδρομή της Αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής εφόσον χρειαστεί.
  • Διπλωματικές Αρχές που εδρεύουν στην Τρίτη Χώρα.
  • Δικαστικές Υπηρεσίες.