Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Η ευρωπαίκή κάρτα ασφάλισης είναι μία δωρεάν κάρτα που προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία, κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή σε μια χώρα της Ε.Ε, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, την Νορβηγία και την Ελβετία και εκδίδεται από τον φορέα κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο ανήκει ο κάθε ασφαλισμένος.
Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης
Τοπικά και Περιφερειακά Υποκ/τα ΕΦΚΑ Μισθωτών
Από ποιους παρέχεται ΕΦΚΑ
Σε ποιους παρέχεται Σε όλους τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (Μισθωτών)
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Κόστος σε ευρώ 0,00
Αρμόδια αρχή ΙΚΑ

Περιγραφή Υπηρεσίας

ΕΦΚΑ (ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)

Σχετική Νομοθεσία

Εγκ.56/07.05.2004 ΕΚΑ Τεύχος 5ο/04 σελ.884 , Εγκ.86/2004 (Συμπληρωματικές οδηγίες), Ευρωπαϊκός Κανονισμός 987/2009 (άρθρο 25 Α.3) και 883/2004 Ε.Κ.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Προσέλευση σε οποιοδήποτε Υποκ/μα του ΕΦΚΑ Μισθωτών

Υποβολή αίτησης (χειρόγραφη) - Πρωτόκολλο, - Εκδοση ΠΠΑ - Αποστολή Ευρ.Κάρτας Ασφάλισης

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση που αναρτάται στο διαδίκτυο - Δεν απαιτείται παράβολo

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ Κατάθεση από τον αιτούντα ή με Εξουσιοδότηση
2 Θεωρημένο για το τρέχον έτος ατομικό βιβλιάριο υγείας ή οικογενειακό αν αφορα έμμεσα μέλη Προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας
3 Αίτηση Αναρτάται στο διαδύκτιο, χορηγείται από τα Υποκ/τα του ΕΦΚΑ

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Συμπλήρωση αίτησης 2΄λεπτά
2 Πρωτόκολλο 2΄λεπτά
3 Έλεγχος αίτησης 1΄λεπτό
4 Εκδοση προσωρινού πιστοποιητικού ασθενείας (ΠΠΑ) ισχύει για 1 μήνα από την ημερομηνία της αίτησης Άμεση έκδοση και παράδοση
5 Έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ισχύς:

Για ασφαλισμένους: ισχυει γενικά έως τη λήξη του ασφαλιστικού έτους ή όσο διαρκεί η ασφαλιστική ικανότητα του ασφαλισμένου (σε περίπτωση που είναι μικρότερη του ασφαλιστικού έτους).

Για συνταξιούχους: για ένα χρόνο από την ημερομηνία αίτησης έκδοσης της κάρτας

Αποστέλεται ταχυδρομικώς σε 10 εργάσιμες μέρες από την επομένη της αίτησης
6 Αποστολή κάρτας στη δ/νση που δηλώνεται στην αίτηση 10 εργάσιμες μέρες
7
  • Σε περίπτωση απώλειας: απαιτείται εκ νέου αίτηση και ακύρωση της προηγούμενης αίτησης
  • Σε περίπτωση μη αποστολής:

απαιτείται εκ νέου αίτηση και ακύρωση

της προηγούμενης αίτησης

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Μητρώα που τηρούνται

Ηλεκτρονικό αρχείο έκδοσης ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης κατ' έτος αλλά και ιστορικό προηγούμενων ετών.