Έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης Δημότη

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης Δημότη
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σε όλα τα ΚΕΠ και στο Δήμο του Δημότη

Σχετική Νομοθεσία

Στα πλαίσια του Εθνικού Δημοτολογίου πραγματοποιήθηκε τυποποίηση των πιστοποιητικών που αφορούν τη δημοτική κατάσταση των πολιτών, με την κατάρτιση συγκεκριμένου αριθμού ενιαίων προτύπων πιστοποιητικών η χρήση των οποίων είναι υποχρεωτική, στη μορφή  που διατίθενται μέσω του Ε.Δ., από το σύνολο των ΟΤΑ της Χώρας.

Η τυποποίηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να ικανοποιηθεί η ανάγκη δημιουργίας μιας κοινής γλώσσας σε εθνικό επίπεδο αναφορικά με τα στοιχεία δημοτολογίου, με στόχο τη διευκόλυνση του πολίτη στην επικοινωνία του με τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης καθώς και την παροχή της ίδιας ποιότητας στοιχείων μέσω των πιστοποιητικών βάσει των απαιτήσεων της νομοθεσίας και όχι βάσει των απαιτήσεων των πολιτών ή των κατά τόπους εκπροσώπων των δημοσίων φορέων.

Επισημαίνεται ότι έκδοση των πιστοποιητικών με τη μορφή του Ε.Δ. μπορεί να λάβει χώρα μόνο από τους ΟΤΑ οι οποίοι είτε έχουν ενταχθεί στο Ε.Δ. είτε έχουν κάνει εγκατάσταση της εφαρμογής του Ε.Δ. Επομένως, καθίσταται σαφές ότι για κάποιο μεταβατικό χρονικό διάστημα θα εκδίδονται παράλληλα με τα πιστοποιητικά Ε.Δ. και οι παλιοί τύποι πιστοποιητικών από τους υπόλοιπους ΟΤΑ. [1] Νόμος 3274/2004

[2]ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 23 ΘΕΜΑ : « Εγχειρίδιο λειτουργίας δημοτολογίου ».

Τρόπος διεκπεραίωσης

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Δεν απαιτείται

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Από τον Αιτούντα
2 Ταυτότητα Από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 -Υποβολή αίτηση από τον ενδιαφερόμενο Ο Αρμόδιος Υπάλληλος Συνολικός χρόνος από 5 έως 10 λεπτά
2 -Έλεγχος στοιχείων ταυτότητας και αίτησης Ο Αρμόδιος Υπάλληλος
3 -Αναζήτηση του πολίτη στο πρόγραμμα δημοτολογίων με επώνυμο, όνομα και όνομα πατέρα & Επιλογή του Δημότη Ο Αρμόδιος Υπάλληλος
4 -Επιλογή πιστοποιητικού (γέννησης, οικογενειακής κατάστασης κλπ) Ο Αρμόδιος Υπάλληλος
5 -Πρωτοκόλλησης πιστοποιητικού Ο Αρμόδιος Υπάλληλος
6 -Έλεγχος (προεπισκόπηση πιστοποιητικού για αφαίρεση γραμμών ή στοιχείων) Ο Αρμόδιος Υπάλληλος
7 -Εκτύπωση Ο Αρμόδιος Υπάλληλος
8 -Υπογραφή Ο Αρμόδιος Προϊστάμενός

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.