Έκδοση Στατιστικών Πανελλαδικών Εξετάσεων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έκδοση Στατιστικών Πανελλαδικών Εξετάσεων
Από ποιους παρέχεται Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Π.Δ. 114/2014, ΦΕΚ 181, τεύχος Α', 29/08/2014
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 0
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Η διαδικασία που ακολουθείται για την έκδοση στατιστικών στοιχείων των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Σχετική Νομοθεσία

Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 114/2014, ΦΕΚ 181, τεύχος Α', 29/08/2014.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Η διεκπεραίωση γίνεται αυτεπάγγελτα αμέσως μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Γίνεται ηλεκτρονικά, με τα αρχεία που δημιουργούνται να είναι εκτυπώσιμα.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Δεν απαιτούνται παράβολα ή δικαιολογητικά κανενός είδους.

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ολοκλήρωση έκδοσης επίσημων αποτελεσμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2 Επίτρεψη πρόσβασης στη Βάση Δεδομένων των Πανελλαδικών Εξετάσεων Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3 Εκτέλεση προγραμμάτων υπολογισμού στατιστικών και εξαγωγή σε φύλλο εργασίας. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1-2 ώρες.
4 Έλεγχος ορθότητας των παραχθέντων στατιστικών, πιθανές διορθώσεις. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1-2 ώρες.
5 Ανάρτηση των στατιστικών στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μερικά λεπτά

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Τα στατιστικά στοιχεία δίνονται και στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, που είναι και η αρμόδια για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς