Έκδοση Ψηφιακών Πιστοποιητικών για Υπαλλήλους (περιφέρεια)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έκδοση Ψηφιακών Πιστοποιητικών για Υπαλλήλους (περιφέρεια)
Από ποιους παρέχεται Τμήμα Διαφάνειας και Υποστήριξης Συστημάτων
Σε ποιους παρέχεται Υπαλλήλους Φορέα
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 2
Κόστος σε ευρώ 0
Αρμόδια αρχή Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Περιγραφή Υπηρεσίας

Έκδοση και παροχή ψηφιακών πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής, κρυπτογράφησης και χρονοσήμανσης σε υπαλλήλους Περιφέρειας

Σχετική Νομοθεσία

Νόμος Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Υπηρεσίας Αιτών
2 Αίτηση/ Υπεύθυνη Δήλωση Υπαλλήλου προς ΚΕΠ

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Παραλαβή/ Πρωτοκόλληση/ Χρέωση
2 Έλεγχος και κατάταξη σε τύπο 1 και 2
Αποστολή οδηγιών τύπου 1
Αποστολή οδηγιών τύπου 2
4 Έκδοση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Μέσου
6 Έλεγχος αίτησης προς ΚΕΠ
7 Επίσκεψη υπαλλήλου σε ΚΕΠ

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.