Έκδοση απόφασης διόρθ. των στ. αναδασμού μετά την κύρωση/ακύρωση τίτλων κυριότητας, στάδια ελέγχου, σύνταξης διαγρ. και πιν. μεταβολής.

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Την έκδοση απόφασης διόρθωσης των στοιχείων αναδασμού μετά την κύρωση καθώς και ακύρωση τίτλων κυριότητας και όλα στάδια ελέγχου ,σύνταξης διαγραμμάτων και πινάκων μεταβολής προ της σημείωσης της μεταβολής(άρθρο 22 Ν.674/77).