Έκδοση απόφασης παραχώρησης κατά χρήση ακινήτων έναντι τιμήματος του άρθρου 4 Ν. 4061/2012 και Διακηρύξεις Ανοιχτών Δημοπρασιών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Έκδοση απόφασης παραχώρησης κατά χρήση ακινήτων έναντι τιμήματος του άρθρου 4 Ν. 4061/2012 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3β του Ν. 4235/2014) και Διακηρύξεις Ανοιχτών Δημοπρασιών των παρ. 2 β, γ ή δ του άρθρου 4 και του άρθρου 10 Ν.4061/2012, (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν.4235/14)