Έκδοση απόφασης παραχ. κατά χρ. με το Ν. 4099/2012 σε κατά κύριο επάγ. αγρότες ή ανέργους εγ. σε ΟΑΕΔ που μίσθωναν αγρ. ακ. με την 95/75 ΠΥΣ.

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Έκδοση απόφασης παραχώρησης κατά χρήση με το Ν. 4099/2012 σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ που μίσθωναν αγροτικά ακίνητα με την 95/75 ΠΥΣ, (Παρ. 13α του άρθρου 37 Ν. 4235/2014).