Έκδοση απόφασης πράξης κατάτμησης από τον Περιφερειάρχη για ακίνητο, με εισήγηση της Δ. Χωρ. Σχεδ., όταν με απόφαση της Ε.Θ.Γ.& Ε.Δ.

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Έκδοση απόφασης πράξης κατάτμησης από τον Περιφερειάρχη για ενιαίο ακίνητο, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, όταν με απόφαση της Ε.Θ.Γ.& Ε.Δ. δεν προβάλλεται δικαίωμα κυριότητας σε τμήμα του ακινήτου ή αν αναγνωρίζεται δικαίωμα εξαγοράς σε τμήμα αυτού, (άρθρο 24α του άρθρου 37 Ν. 4235/2014).