Έκδοση απόφασης συγκρότησης Επιτροπών α) Εκτιμήσεων και β) Κτηματολογίου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Έκδοση απόφασης συγκρότησης Επιτροπών α) Εκτιμήσεων και β) Κτηματολογίου, (παρ. 7 του άρθρου 15 Ν. 3147/2003, παρ. 1 του άρθρου 33 Ν. 2040/1992, παρ. 2 του άρθρου 30 Ν. 2945/2001).