Έκδοση απ. ορ. εκπρ. κατά τη σύν. συμβάσ. μεταβίβ. ακινήτων (ορ. συμβόλαια) που αν. στην κυριότητα του Ελλ. Δημ. και δ. από το Υπ. Αγρ. Αν. και την Π.

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Έκδοση απόφασης ορισμού εκπροσώπου κατά την σύναψη συμβάσεων μεταβίβασης ακινήτων (οριστικά συμβόλαια) που ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου και διαχειρίζονται από το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Περιφέρεια, ( άρθρο 1 του Ν.4061/2012).