Έκδοση βεβαίωσης, που αποτελεί τίτλο δεκτικό μεταγραφής για ακίνητα που μεταβ. στην οικεία Εκκλ. Επιτρ. ή στη Σχολ. Επιτρ. ή στο Σχολ. Ταμείο

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Έκδοση βεβαίωσης, η οποία αποτελεί τίτλο δεκτικό μεταγραφής για ακίνητα που μεταβιβάστηκαν στην οικεία Εκκλησιαστική Επιτροπή ή στη Σχολική Επιτροπή ή στο Σχολικό Ταμείο βάσει των άρθρων 28, 31στ, 163 και 198 παρ. 1 του Αγροτικού Κώδικα και των άρθρων 7 και 8 του Ν.Δ. 1189/72, (Παρ. 15α, 15β και 15γ του άρθρου 37 Ν. 4235/2014).