Έκδοση βεβαίωσης κυριότητας νομής και κατοχής από Εκκλησιαστική Επιτροπή

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έκδοση βεβαίωσης κυριότητας νομής και κατοχής από Εκκλησιαστική Επιτροπή
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Στην οικεία Εκκλησιαστική Επιτροπή
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση Από 15 ημέρες έως 2 μήνες
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Τοπογραφικά διαγράμματα Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Γνωμοδότηση από Τμήμα Τοπογραφίας Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
4 Πρακτικό Εκκλησιαστικής Επιτροπής Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση αίτησης και τοπογραφικών διαγραμμάτων Ν.4235/2104 Υπάλληλος Γραμματείας Ναι Μία ημέρα
2 Πρωτοκόλληση αίτησης Υπάλληλος Γραμματείας Μία ημέρα
3 Διοικητικός έλεγχος για νομιμότητα αίτησης Αρμόδιος Υπάλληλος Μία έως τρεις ημέρες
4 Αυτοψία σε υπό εκμίσθωση έκταση Αρμμόδιος υπάλληλος Μία ημέρα
5 Διαβίβαση εγγράφου σε συναρμόδιες υπηρεσίες Αρμόδιος υπάλληλος Μία ημέρα
6 Συλλογή απόψεων Δεκαπέντε ημέρες
7 Σύνταξη απόφασης Περιφερειάρχη Αρμόδιος υπάλληλος Μία ημέρα
8 Υπογραφή απόφασης Από τρεις έως πέντε ημέρες
9 Ανάρτηση απόφασης σε Διαύγεια Αρμόδιος υπάλληλος Μία ημέρα

Τμήμα Τοπογραφίας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Έντυπο της Διεύθυνσης

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία

  • Ν. 4235/14 (ΦΕΚ 32Α΄/2014