Έκδοση τίτλων κυριότητας για ακίν. που παραχωρ. με το από 24.04.1985 Π.Δ., το Α. 3 του Ν. 666/77, το Α. 2 του Ν. 3147/2003, το Α. 24 του Α.Κ. και το Α. 12 του Α.Ν. 1832/1951

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Έκδοση τίτλων κυριότητας για ακίνητα που παραχωρήθηκαν με το από 24.04.1985 Π.Δ., το άρθρο 3 του Ν. 666/77, το άρθρο 2 του Ν. 3147/2003, το άρθρο 24 του Αγροτικού Κώδικα και το άρθρο 12 του Α.Ν. 1832/1951, (Παρ. 14α και β του άρθρου 37 Ν. 4235/2014).