Έκδοση τίτλων σε εκκρεμείς υποθέσεις (άρθρο 36 παρ. 4 Ν. 4061/12).

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση