Έλεγχος Τριετίας στις Συντάξεις λόγω Θανάτου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έλεγχος Τριετίας στις Συντάξεις λόγω Θανάτου
Από ποιους παρέχεται Υποκ/ματα ΕΦΚΑ
Σε ποιους παρέχεται Συνταξιούχους
Νομοθετικό πλαίσιο Ν.2676/1999, Ν.3385/2005, Ν.4387/2016
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 2 ημέρες
Κόστος σε ευρώ 0 €

Περιγραφή Υπηρεσίας

Με τη διαδικασία αυτή αποφεύγεται η παύση της πληρωμής της σύνταξης λόγω θανάτου στους δικαιούχους. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις η σύνταξη συνεχίζει να καταβάλλεται πλήρης ή καταβάλλεται μειωμένη βάσει της νομοθεσίας.

Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο τρόπος διεκπεραίωσης της διαδικασίας είναι αποκλειστικά χειρόγραφος στο αρμόδιο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων που ανήκει ο συνταξιούχος βάσει του τόπου κατοικίας του.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Χειρόγραφη αίτηση Κατάθεση από αιτούντα
2 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας Κατάθεση από αιτούντα
3 Αντίγραφο Πρόσφατου Εκκαθαριστικού Εφορίας Κατάθεση από αιτούντα
4 Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Κατάθεση από αιτούντα/Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
5 Υπεύθυνη Δήλωση Κατάθεση από αιτούντα
6 Εξουσιοδότηση ή Πληρεξούσιο σε περίπτωση αντιπροσώπευσης Κατάθεση από αιτούντα
7 Αστυνομική ταυτότητα του αιτούντα που προσέρχεται στο υποκ/μα Κατάθεση από αιτούντα (Επίδειξη κατά την συναλλαγή)

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Χειρόγραφη Αίτηση Διοικητική Πρακτική Συνταξιούχος 3 λεπτά
2 Έλεγχος αίτησης και δικαιολογητικών Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος Τμημ. Πληρ. Συντάξεων 3 λεπτά
3 Πρωτοκόλληση αίτησης Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος Πρωτοκόλλου 3 λεπτά
4 Διακίνηση στο αρμόδιο Τμήμα από το

Τμήμα Πρωτοκόλλου

Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος Πρωτοκόλλου 3 λεπτά
5 Παραλαβή αίτησης από το Τμήμα

Πληρ. Συντάξεων

Διοικητική Πρακτική Προϊστάμενος Τμ. Πληρ. Συντάξεων 3 λεπτά
6 Χρέωση αίτησης σε υπάλληλο του

Τμ. Πληρ. Συντάξεων

Διοικητική Πρακτική Προϊστάμενος Τμ. Πληρ. Συντάξεων 2 λεπτά
7 Έλεγχος στοιχείων και ορισμός

προϋποθέσεων που πληροί ο

συνταξιούχος

Ν.2676/1999, Ν.3385/2005, Ν.4387/2016 Υπάλληλος Τμ. Πληρωμών Συντάξεων 10 λεπτά
8 Καταχώρηση των στοιχείων

στο ΠΣ του ΕΦΚΑ

Ν.2676/1999, Ν.3385/2005, Ν.4387/2016 Υπάλληλος Τμ. Πληρωμών Συντάξεων 5-20 λεπτά
9 Έκδοση Απόφασης Ελέγχου Τριετίας

ή Δελτίου Αναγγελίας Μεταβολών

Συνταξιούχου

Ν.2676/1999, Ν.3385/2005, Ν.4387/2016 Υπάλληλος Τμ. Πληρωμών Συντάξεων 2 λεπτά
10 Έλεγχος και Οριστικοποίηση

Απόφασης ή Δελτίου

Ν.2676/1999, Ν.3385/2005, Ν.4387/2016 Προϊστάμενος Τμ. Πληρ. Συντάξεων 10-30 λεπτά
11 Κοινοποίηση Απόφασης και Ενημέρωση

του συνταξιούχου τηλεφωνικώς

(σε περίπτωση έκδοσης

Δελτίου και όχι απόφασης)

Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος Τμ. Πληρωμών Συντάξεων 3 λεπτά

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

τ. ΟΑΕΕ, τ. ΟΓΑ, ΤΑΠ-ΟΤΕ και όλοι οι φορείς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης, Δ.Ο.Υ., Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Μητρώα που τηρούνται

Ηλεκτρονικό μητρώο ...