Ένορκη Διοικητική Εξέταση (περιφέρεια)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Ένορκη Διοικητική Εξέταση (περιφέρεια)
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Ένορκη Διοκητική Εξέταση

Σχετική ΝομοθεσίΤρόπος διεκπεραίωσης

3528/2007 & 4057/2012

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Πίνακας Εξεταζόμενων Μαρτύρων
2 Κλήση ένορκη μάρτυρα
3 Αποδεικτικό επίδοσης κλήσης μάρτυρα
4 Έκθεση ένορκη μάρτυρα
5 Κλήση ανωμοτί διωκόμενου
6 Αποδεικτικό επίδοσης κλήσης
7 Έκθεση ανωμοτί κατάθεσης
8 Πορισματική έκθεση
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Κατά περίπτωση