Έντυπα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα έγγραφα που αφορούν φοιτητές ΑΕΙ / ΤΕΙ για διενέργεια πρακτικής στην Π.Ε., τους σπουδαστές σε Π.Ε.

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Τα έντυπα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα έγγραφα που αφορούν την αποδοχή φοιτητών τμημάτων ΑΕΙ / ΤΕΙ για διενέργεια πρακτικής στην Περιφερειακή τους Ενότητα, την τοποθέτηση των σπουδαστών σε υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και λοιπά έγγραφα και βεβαιώσεις αποδοχής που αφορούν τη διενέργεια πρακτικής άσκησης