ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ