Αίτηση Διακρατικής Υιοθεσίας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ως διακρατική νοείται η πράξη υιοθεσίας ενός παιδιού με μόνιμη διαμονή σε κάποιο συμβαλλόμενο κράτος (κράτος προέλευσης), από συζύγους ή ένα πρόσωπο που έχει τη μόνιμη διαμονή του σε άλλο συμβαλλόμενο κράτος (κράτος υποδοχής).

Οι Έλληνες πολίτες εκτός από τις εθνικές υιοθεσίες (ιδιωτικές ή από Ιδρύματα της Ελλάδας) μπορούν να αιτηθούν την υιοθεσία παιδιού από το εξωτερικό. Ανάλογα με τη χώρα, στην οποία θα υποβάλουν φάκελο υιοθεσίας,θα πρέπει να ακολουθήσουν την αντίστοιχη διαδικασία. Υπάρχουν οι χώρες που συμμετέχουν στην Σύμβαση της Χάγης για την Προστασία του Παιδιού και τη Διακρατική Υιοθεσία (Ν.3765/2009 για την Ελλάδα) και οι χώρες που δε συμμετέχουν στη Σύμβαση.
Αίτηση Διακρατικής Υιοθεσίας
Από ποιους παρέχεται

Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

-Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής με έδρα την Αθήνα για τους Νομούς Περιφερειών Κεντρικής, Νότιας, Βόρειας και Δυτικής Αθήνας, Πειραιώς, Νησιών Σαρωνικού, Δυτικής και Ανατολικής Αττικής, Νότιου και Βόρειου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος

-Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη για τους Νομούς Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

-Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα για τους Νομούς των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων νήσων

-Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο

-Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα

-Ελληνικός Κλάδος της Διεθνούς Ελληνικής Υπηρεσίας με έδρα την Αθήνα

-Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης "Άγιος Στυλιανός"

-"Αναρρωτήριο Πεντέλης"

-Παιδόπολη "Άγιος Ανδρέας Καλαμάκι
Σε ποιους παρέχεται Μόνιμους κατοίκους ελλαδικού χώρου
Νομοθετικό πλαίσιο Ν.3765/2009, Π.Δ.226/1999, Ν.2447/1996
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σχετική Νομοθεσία

(τροποποίηση 2447/1996)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ηλεκτρονικά και χειρόγραφα.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Η αίτηση υιοθεσίας δίδεται στο αρμόδιο γραφείο.

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Ανάλογα με τη διαδικασία που ορίζει να ακολουθηθεί η χώρα προέλευσης του προς υιοθεσία τέκνου, απαιτούνται κάποιες σφραγίδες, κυρίως από τις Πρεσβείες των χωρών, οι οποίες έχουν κόστος.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση των

υποψηφίων θετών γονέων (ΥΘΓ)

Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Ιατρικές βεβαιώσεις/γνωματεύσεις από κρατικό νοσοκομείο και συγκεκριμένα:

α) Bεβαίωση/ γνωμάτευση Παθολόγου, που εκδίδεται βάσει ακτινογραφίας θώρακος, AIDS, Ηπατίτιδα Β+C, WASSERMANN και KANN), ότι οι ΥΘΓ δεν πάσχουν από λοιμώδες και μεταδοτικό νόσημα. Στη βεβαίωση/γνωμάτευση του παθολόγου αναφέρονται, αλλά δεν επισυνάπτονται οι άνω εξετάσεις.

β) Bεβαίωση/ γνωμάτευση ψυχιάτρου από την οποία να προκύπτει ότι οι ΥΘΓ δεν πάσχουν από ψυχικό νόσημα.

Στις ανωτέρω ιατρικές βεβαιώσεις/γνωματεύσεις επικολλάται φωτογραφία του υποψήφιου θετού γονέα, σφραγίζεται με κρατική (στρογγυλή) σφραγίδα του νοσοκομείου και αναγράφεται ότι εκδίδεται για υιοθεσία.

Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή/και Διαβατήριου των ΥΘΓ Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Πιστοποιητικό γέννησης των ΥΘΓ Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Ληξιαρχική Πράξη Γάμου των ΥΘΓ Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Πιστοποιητικό οικογενειακής

κατάστασης των ΥΘΓ

Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Πρωτότυπο Ποινικό Μητρώο Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
8 α) Εκκαθαριστικό Εφορίας και Έντυπο Ε9

β) Βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων (προκειμένου για μισθωτούς ή συνταξιούχους)

Σε περίπτωση που τα παραπάνω δεν είναι σε πρωτότυπα συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία που δηλώνονται είναι αληθή και ακριβή

Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 και από τους δυο υποψήφιους θετούς γονείς,

(θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής) στις οποίες θα δηλώνονται τα παρακάτω:

i. τα τυχόν συνοικούντα πρόσωπα,

ii. ότι δέχονται τη συνεργασία με την υπηρεσία μας, για την παρακολούθηση του παιδιού και τυχόν αλλαγή της διεύθυνσής τους.

iii. ότι θα προσκομίσουν στην Υπηρεσία τη δικαστική απόφαση της υιοθεσίας.  

Κατάθεση από τον

αιτούντα

Ενδέχεται να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά από την ΚΑΔΥ της Χώρας Προέλευσης του προς υιοθεσία τέκνου, προκειμένου να διασφαλιστεί αποτελεσματικότερα το συμφέρον του παιδιού.</u>

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Αίτηση ΥΘΓ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας

Τμήμα Κοιν/κής Αλληλεγγύης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοιν/κής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων

Αυθημερόν
2 Κατάθεση δικαιολογητικών ΥΘΓ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας

Τμήμα Κοιν/κής Αλληλεγγύης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοιν/κής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων

Αυθημερόν
3 Έλεγχος Δικαιολογητικών Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας

Τμήμα Κοιν/κής Αλληλεγγύης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοιν/κής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων

Αυθημερόν
3 Διεξαγωγή και συγγραφή Κοινωνικής Έρευνας από αρμόδιο κοινωνικό λειτουργό της Δ/νσης Κοιν/κής Μέριμνας ή των κατά τόπων Περιφερειακών Ενοτήτων Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας

Τμήμα Κοιν/κής Αλληλεγγύης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοιν/κής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων

έως 6 μήνες
4 Έκδοση Βεβαίωση Καταλληλότητας ΥΘΓ από την αρμόδια κοινωνική υπηρεσία που διεξάγει την κοινωνική έρευνα Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας

Τμήμα Κοιν/κής Αλληλεγγύης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοιν/κής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων

1 μέρα
5 Σφράγιση εγγράφων με Apostille, σε περίπτωση που απευθύνονται σε χώρα στην οποία έχει ισχύ η αντίστοιχη Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 Από την εκδούσα αρχή 1 μέρα
6 Σφράγιση εγγράφων σε αρμόδιες Υπηρεσίες ή Πρεσβείες για χώρες, οι οποίες δεν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 Σας ενημερώνει η Υπηρεσία σχετικά με τη διαδικασία σφράγισης των εγγράφων που απαιτεί η κάθε χώρα
7 Διαδικασία μετάφρασης όλων των εγγράφων του φακέλου στη γλώσσα της χώρας προέλευσης του προς υιοθεσία τέκνου Μεταφραστική Υπηρεσία Υπ.Εξ. ή αναγνωρισμένος μεταφραστής
8 Διαβίβαση πλήρους φάκελου στους διαπιστευμένους Οργανισμούς ή στην Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών ( ΚΑΔΥ) Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας