Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
Από ποιους παρέχεται Υπηρεσία
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 0
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Υποβολή αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Σχετική Νομοθεσία

Ν.14420/ΚΒ/12-2-2008 (ΦΕΚ 218 τ.Β')

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 ΑΙΤΗΣΗ
2 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
3 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
4 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (φωτοτυπία)
5 ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ (για κατηγορία υποψηφίων που απαιτείται)
6 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του άρθρου 8 του Ν.1599/86 (εξουσιοδότηση για ανήλικο υποψήφιο)

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.