Αγορά υλικού νέας τεχνολογίας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αγορά υλικού νέας τεχνολογίας
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αγορά (Προμήθεια νέου) Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ή Περιφερειακής Συσκευής (εκτυπωτή, οθόνη, πληκτρολόγιο, κλπ)

Σχετική Νομοθεσία

Στα πλαίσια εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του Πολίτη της Περιφερείας μας.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Προς το παρόν χειρόγραφα, κατόπιν μόνο ηλεκτρονικά.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

1

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτημα (εγγράφως) Κατάθεση από την αιτούμενη Υπηρεσία

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Έρχεται το αίτημα στο Τμήμα Πληροφορικής της κάθε Περιφερειακής Ενότητας Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αυθημερόν
2 Ανάθεση σε Τεχνικό Υπάλληλο της Υπηρεσίας, να προβεί σε έκθεση σκοπιμότητας και τεχνικών προδιαγραφών Τεχνικός Υπάλληλος Αναλόγως και τηρουμένης απολύτου σειράς προτεραιότητας (1-4 εβδομάδες)
3 Η τεχνική έκθεση μαζί με το αίτημα προωθούνται στη Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (έδρα) για έγκριση Προϊστάμενος του Τμήματος Αυθημερόν
4 Έκδοση Εγκριτικής ή Απορριπτικής Απόφασης για την αιτούμενη προμήθεια Διευθυντής Διεύθυνσης (έδρα) Από 1 έως 5 εργάσιμες ημέρες
5 Προώθηση της εγκριτικής απόφασης στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού για ένταξη στο πρόγραμμα προμηθειών και την προμήθεια του αιτηθέντος υλικού. Προϊστάμενος του Τμήματος Αυθημερόν
6 Μετά τις νόμιμες διαδικασίες αγοράς του υλικού, καταχώρηση αυτού στα μητρώα της Υπηρεσίας μας και απόδοση κωδικού συσκευής, θέσει και έλεγχος λειτουργίας του και τοποθέτησή του στην αιτηθείσα Υπηρεσία. Τεχνικός Υπάλληλος Από 1 έως 5 εργασιμες ημέρες

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της κάθε Περιφερειακής Ενότητας