Αδειοδότηση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αδειοδότηση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Από ποιους παρέχεται ΟΤΑ
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 15
Κόστος σε ευρώ 180

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αδειοδότηση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Σχετική Νομοθεσία

  1. ΚΥΑ 16228/2017
  2. 2. N 4442/2016
  3. 3. Yυγειονομική Διάταξη 47829/2017

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο τρόπος υποβολής είναι ηλεκτρονικός και χειρόγραφος

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ - ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
2 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
3 ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΑ 16228/2017 ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΟΤΑ 15 ΜΕΡΕΣ
2 ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΥΑ 16228/2017 ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΟΤΑ
3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β ΤΗΣ ΚΥΑ 16228/2017 ΣΤΟ ΟΠΣ ΚΥΑ 16228/2017 ΟΠΣ
4 ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΚΥΑ 16228/2017 ΟΤΑ 5 ΜΕΡΕΣ
5 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΥΑ 16228/2017 ΟΤΑ

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Υγειονομική Υπηρεσία - Αστυνομία - Πυροσβεστικό Σώμα - Πολεοδομία

Μητρώα που τηρούνται

  1. Μητρώο στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών όπου δίδεται και ένας ξεχωριστός, μοναδικός αριθμός για το κάθε ΚΥΕ
  2. Μητρώο στο τμήμα αδειοδοτήσεων του ΟΤΑ.