Αδειοδότηση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων Εγκεκριμένου Τύπου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αδειοδότηση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων Εγκεκριμένου Τύπου
Από ποιους παρέχεται Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων (Πρωήν Δ/νσεις Γεωργίας) -- Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής
Σε ποιους παρέχεται ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμοι 4056/2012 & 4235/2014
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

ΝΕΟ !!! ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -- ΝΟΜΟΣ 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α΄ - 4-12-2015)

Με τη δημοσίευση του παραπάνω νόμου, στο άρθρο 12, παρατείνεται η παραμονή των σταβλικών εγκαταστάσεων εντός των οικισμών. Λεπτομέρειες εφαρμογής για τη νομιμοποίηση της λειτουργίας θα εκδοθούν με νέα ΚΥΑ.

Σχετική Νομοθεσία

Ισχύουν τα ίδια με τις κανονικές κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. (Δείτε εδώ τη ιστοσελίδα)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ισχύουν τα ίδια με τις κανονικές κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Ισχύουν τα ίδια με τις κανονικές κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

******ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ******

Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΤΗ ΤΩΝ ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΥΟ ΤΥΠΟΥΣ:

  1. Σταβλικές εγκαταστάσεις θερμοκηπιακού τύπου, που κατασκευάζονται από εταιρίες που έχουν τις σχετικές πιστοποιήσεις.
  2. Σταβλικές εγκαταστάσεις με ειδικά σχέδια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. (Τα σχέδια και λεπτομέρεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ στην ηλεκτρονική διεύθυνση : Αγρότης Επιχειρηματίας-Εγκαταστάσεις-Εγκαταστάσεις Κτηνοτροφικές, Πτηνοτροφικές.

Επί πλέον υποβάλονται μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στις κανονικές εγκαταστάσεις:

  • Όλα τα αρχιτεκτονικά σχέδια των εγκαταστάσεων.
  • Πιστοποιητικό έγκρισης θερμοκηπιακού τύπου από την ειδίκή Υπηρεσία του Κέντρου Γεωργικών Κατασκευών του ΑΠΘ.

Διαδικασίες

Ισχύουν τα ίδια με την αδειοδότηση των κανονικών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

(Δείτε εδώ τη σχετική ιστοσελίδα)

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

1) Τμήμα Περιβάλλοντος  &  Υδροοικονομίας της  Περιφερειακής Ενότητας

2) Δ/νση Δημόσιας Υγείας &  Κοινωνικής  Μέριμνας της  Περιφερειακής Ενότητας 

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

1) Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου

2) Δ/νση Δασών

3) Αρχαιολογική Υπηρεσία

4) Δ/νση Υδάτων Αποκεντρωμένης Περιφέρειας (κατά περίπτωση)

5) Δ/νση ΠΕΧΩΣ Αποκεντρωμένης Περιφέρειας (κατά περίπτωση)

6) Φορεάς Διαχείρησης (κατά περίπτωση)