Ακίνητα για βόσκηση (άρθρο 24 Ν.4061/12)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Ακίνητα για βόσκηση (άρθρο 24 Ν.4061/12)
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Κτηνοτρόφους ή νόμιμους διαδόχους τους που άλλαξαν τη χρήση του βοσκότοπου
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση Από 6 μέχρι 36 μήνες
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Τοπογραφικά διαγράμματα Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Γνωμοδότησηση από Δασαρχείο/Πράξη Χαρακτηρισμού Αυτεπάγγελτη αναζήτηση/Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Γνωμοδότηση από Κτηματική Υπηρεσία Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
5 Γνωμοδότηση από Εφορεία Αρχαιοτήτων Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
6 Γνωμοδότηση από Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
7 Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την αλλαγή χρήσης του βοσκότοπου σε γεωργική μέχρι την 5-6-1993 Κατάθεση από τον αιτούντα
8 Βεβαίωση ότι ο αιτών είναι ο νόμιμος διάδοχος του απακαταστημένου κτηνοτρόφου Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση αίτησης και τοπογραφικών διαγραμμάτων Ν. 4061/2012 και Ν.4235/2014 Υπάλληλος Γραμματείας Ναι Μία ημέρα
2 Πρωτοκόλληση αίτησης Υπάλληλος Γραμματείας Μία ημέρα
3 Διοικητικός έλεγχος για νομιμότητα αίτησης Αρμόδιος Υπάλληλος Μία έως τρεις ημέρες
4 Διαβίβαση εγγράφου σε συναρμόδιες υπηρεσίες Αρμόδιος υπάλληλος Μία ημέρα
5 Συλλογή απόψεων / Κατάρτιση φακέλλου Έως έξι μήνες
6 Διαβίβαση φακέλλου στην Επιτροπή Θεμάτων Γης κι Επίλυσης Διαφορών Αρμόδιος υπάλληλος Μία ημέρα
7 Πρόσκληση Προέδρου Επιτροπής για εξέταση υπόθεσης Πρόεδρος Επιτροπής Μία ημέρα
8 Συνεδρίαση Επιτροπής
9 Έκδοση απόφασης Γραμματέας Επιτροπής Δεκαπέντε ημέρες
10 Οριστικοποίηση απόφασης Δύο μήνες
11 Βεβαίωση τιμήματος Αρμόδιος υπάλληλος Τρεις ημέρες
12 Εξόφληση τιμήματος
13 Αίτηση για έκδοση τίτλου
14 Έκδοση τίτλου κυριότητος Αρμόδιος υπάλληλος Δύο ημέρες
15 Πληρωμή φόρου μεταβίβασης
16 Μεταγραφή τίτλου στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο
17 Αποστολή μεταγεγραμμένου τίτλου σε ΟΠΕΚΕΠΕ Αρμόδιος υπάλληλος Μία ημέρα
18 Ενημέρωση κτηματολογικών στοιχεών Αρμόδιος υπάλληλος Μία ημέρα

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Έντυπο της Διεύθυνσης

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία

  • Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66Α΄/2012)
  • Ν. 4235/14 (ΦΕΚ 32Α΄/2014)

Αριθ.559/26-2-2014