Ακατάσχετος Λογαριασμός

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Περιγραφή Υπηρεσίας

Κάθε φυσικό πρόσωπο που φορολογείται στην Ελλάδα δικαιούται να διατηρεί έναν μοναδικό λογαριασμό, ατομικό ή κοινό, σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα, στον οποίο οι καταθέσεις είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1250) Ευρώ.Στην περίπτωση φορολογουμένων, μισθωτών ή συνταξιούχων, ο ως άνω λογαριασμός είναι αποκλειστικά αυτός στον οποίο πιστώνονται περιοδικά μισθοί, συντάξεις ή και ασφαλιστικά βοηθήματα κατά περίπτωση.

Σχετική Νομοθεσία

Ν.4254/2014, ΦΕΚ 85 Α΄ / 7-4-2014

Σχετ. διατάξεις Πολ. 1182/25-07-2014 & Πολ. 1222/06-10-2015

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του taxisnet (https://www.1gsis.gr)

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του taxisnet
1 Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) Καταχώριση στο αντίστοιχο πεδίο
2 Υπεύθυνη δήλωση Διατίθεται ηλεκτρονικά
3 Αποθήκευση-Αποστολή στο Πιστωτικό Ίδρυμα (Ηλεκτρονικά) Αποδοχή από το Πιστωτικό Ίδρυμα