Αλλαγή στοιχείων λόγω Εκούσιας Αναγνώρισης Τέκνου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
  • Αίτηση του ιδίου του ενδιαφερομένου, εφόσον είναι ενήλικας ή του αναγνωρίσαντος ή της μητέρας του τέκνου, εφόσον είναι ανήλικο.
  • Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης, εφόσον η αναγνώριση είναι δικαστική, απαιτείται αντίγραφο της Δικαστικής Απόφασης Αναγνώρισης.
  • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με τη μεταβολή στο περιθώριο
  • Πιστοποιητικό του αναγνωρίσαντος πατρός από Μητρώα Αρρένων.