Ανάκληση πράξης-επαρκής τεκμηρίωση

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Τίτλος Υπηρεσίας

Τίτλος Διαδικασίας

  • Ανάκληση από ανάρτηση πράξης συνοδεία επαρκής τεκμηρίωσης της ως άνω ενέργειας.

Συναλασσόμενος

Πολίτης
Φορέας Χ
Επιχείρηση
'Αλλο Αρμόδιος Υπάλληλος

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Φορέας και Υπηρεσία Αυτεπάγγελτης Αναζήτησής του
1 Αίτηση Αρμόδιος Υπάλληλος


Στατιστικά Διαδικασίας

Αιτήματα Που Υποβάλλονται Μηνιαια Αιτήματα Που Διεκπεραιώνονται Μηνιαία Αιτήματα Που Υποβάλλονται Ετήσια Αιτήματα Που Διεκπεραιώνονται Ετήσια Μέσος Χρόνος Εξυπηρέτησης Εκτιμώμενος Χρόνος Εξυπηρέτησης Άπο Άλλον Φορέα / Υπηρεσία
5 5 70 70 1 Ημέρα


Στοιχεία Διαδικασίας

Θεσμικό Πλαίσιο Κόστος Διεκπαιρέωσης / Παράβολο Εμπλεκόμενοι Άλλοι Φορείς
Ν.3861/2010(ΦΕΚ 3861/Α/2010)

Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/2013)

Όχι

Τρόποι Διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος Έντυπο που Χρησιμοποιείται Ηλεκτρονικός / Ποιά Εφαρμογή του Φορέα μας Ηλεκτρονική Εφαρμογή Άλλου Φορέα Ποια Δεδομένα / Στοιχεία που Υπάρχουν ΔΕΝ Πρέπει να Δημοσιοποιούνται Αιτιολογία
Όχι Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Βήματα Διαδικασίας

Α/Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπεραίωσης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Αίτηση Αρμόδιος Υπάλληλος Άμεσα
2 Πρωτόκολλο Αίτησης Αρμόδιος Υπάλληλος 1 Ημέρα
3 Είσοδος στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ν.3861/2010

(ΦΕΚ 3861/Α/2010)

Ν.4210/2013

(ΦΕΚ 254/Α/2013)

Διαχειρίστρια Εφαρμογής Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 1 Ημέρα
4 Ανάκληση Αναρτημένων Αποφάσεων Χρηστών ή Επεξεργασία Μεταδεδομένων ή Συνοδευτικών Δεδομένων Των Ανωτέρω Αποφάσεων  Ν.3861/2010

(ΦΕΚ 3861/Α/2010)

Ν.4210/2013

(ΦΕΚ 254/Α/2013)

Διαχειρίστρια Εφαρμογής Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 1 Ημέρα
5 Αποθήκευση Ν.3861/2010

(ΦΕΚ 3861/Α/2010)

Ν.4210/2013

(ΦΕΚ 254/Α/2013)

ΔΙΑΥΓΕΙΑ Υπουργείου Εσωτερικών Και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 1 Ημέρα