Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής / Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης για την χορήγηση Πιστ. Επαγγελματικής Ικανότητας Π.Ε.Ι

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής / Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης για την χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας Π.Ε.Ι σε οδηγούς μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων / Ανανέωση - Τροποποίηση